Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia  pre objednávky tovaru cez webovú stránku www.maximm.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Akékoľvek objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.maximm.sk alebo inou písomnou formou sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, cenou ako aj s reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.
 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a ich náležitostí.
 4. Miestom dodania tovaru je sa dohodne telefonicky.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatia.

III. Dodávka tovaru

 1. Tovar bude dodaný v čo najkratšom termíne - pri bežnom tovare je termín dodania väčšinou do 24-48 hodín od objednávky, u menej bežného tovaru, ktorý nie je na sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia a bude dohodnutá telefonicky so zákazníkom. V prípade zdržania dodávky bude informovaný. Objednávku je nutné urobiť do 14.00, inak môže prísť k predĺženiu dodacej lehoty o 1 deň. V hlavnej sezóne prosíme o trpezlivosť. Termíny dodania pneumatík sa môžu v tomto období predĺžiť
 2. Náklady na dopravu sú spravidla v cene tovaru alebo vopred dohodnuté.
 3. V prípade nevyzdvihnutia tovaru objednávateľom, je objednávateľ povinný uhradiť odosielateľovi čiastku za dopravu.

IV. Ceny

 1. Ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v dobe objednávky. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho písomného, alebo iným spôsobom vydaného oznámenia. V prípade, že je tovar označený akcia alebo výpredaj - "platí len do vypredania zásob"

V. Stornovanie objednávky

 1. Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail kupujúceho a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Už zaplatené finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní dohodnutým spôsobom.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v čo najkratšom možnom termíne.

VI. Spätný odber použitých pneumatík

 1. V prípade zakúpenia pneumatík v MAXIMM s.r.o., môžete bezplatne odovzdať rovnaké množstvo použitých pneumatík v našej prevádzke.

VII. Záruky a reklamácie

 1. Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou Záručnými a reklamačnými podmienkami. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Reklamácia je podmienená preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v našej predajni, čoho dôkazom je daňový doklad - faktúra, pokladničný doklad. Závady, zistené pri prebratí tovaru, je kupujúci povinný reklamovať písomne u dodávateľa tovaru do 3 dní odo dňa dodania tovaru. Závady, ktoré nemohli byť zistené pri prebratí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je kupujúci povinný reklamovať u dodávateľa písomnou formou. Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Prípadné reklamácie uplatňujte na našej prevádzke. Podrobnejšie v Záručných a reklamačných podmienkach.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ objednávka vykonaná prostredníctvom internetovej stránky má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Všetky informácie, ktoré uvedie kupujúci o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č.428 / 2002 Z.z. O ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky . Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie objednávky kupujúceho. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke.
 2. Registráciou zákazníka, zákazník automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v našej ponuke. Ak kupujúci nebude mať záujem tieto informácie dostávať, má možnosť kedykoľvek ukončiť ich zasielanie podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.

 

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.